επιδημία

Η ιλαρά σβήνει τη «μνήμη» του ανοσοποιητικού

Ακόμα και μετά την ανάρρωση, η ιλαρά αφήνει επικίνδυνες συνέπειες στον οργανισμό