επαναλαμβανόμενες συλλαβές

Μα_μά, μπα_μπά, για_γιά – η επανάληψη της συλλαβής μετράει!

Δεν είναι τυχαίο που τα μωρά μαθαίνουν πρώτα να λένε συγκεκριμένες λέξεις