επίγνωση

Απάντηση στο πότε αναδύεται η συνείδηση στην ανθρώπινη βρεφική ηλικία προσπαθούν να δώσουν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές προτείνουν έναν νέο τρόπο για να αναγνωρίσουμε πότε τα μωρά αποκτούν επίγνωση των πράξεων και βιωμάτων τους

Η μελέτη σε βρέφη προσφέρει πρώτες ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις της «ανάδυσης» της δράσης ή του σκοπού στους ανθρώπους
Πρωτοποριακή μελέτη αποκαλύπτει την προέλευση της «συνειδητής επίγνωσης» και της έννοιας του σκοπού στα μωρά

Μελέτη σε βρέφη προσφέρει πρώτες ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις της «ανάδυσης» της δράσης ή του σκοπού στους ανθρώπους

Εστιάζοντας μέσα μας

Μαθήματα επίγνωσης για βελτίωση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων