εμπλουτισμός λεξιλογίου

Πρόκληση: διακοπές χωρίς ψηφιακά μέσα

Ζήστε το καλοκαίρι στο έπακρο ενεργοποιώντας ξανά όλες σας τις αισθήσεις!

Για ποιο λόγο να γράψετε το παιδί σας σε μια λέσχη ανάγνωσης παιδικών βιβλίων
Για ποιο λόγο να γράψετε το παιδί σας σε μια λέσχη ανάγνωσης παιδικών βιβλίων

Τα οφέλη του να είναι το παιδί μέλος μια παιδικής λέσχης ανάγνωσης είναι πολλά και σημαντικά!