ελεύθερο ηλεκτρονικό βιβλίο

Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος προσφέρουν ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό παιδικό βιβλίο

Και δίνουν στα παιδιά με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο δίπλωμα μικροβιολοεξολοθρευτή