εκστρατεία

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού – 1-7 Αυγούστου

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (WBW) είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της δράσης σε θέματα που σχετίζονται με το θηλασμό