εκδηλωτικότητα

Σε ποια ηλικία διδάσκουμε την έννοια των σωματικών ορίων σε ένα πολύ εκδηλωτικό παιδάκι;

Και με ποιον τρόπο του μαθαίνουμε να σέβεται τον προσωπικό χώρο των άλλων, χωρίς όμως να αποθαρρύνουμε εντελώς τις χειρονομίες τρυφερότητας.