εκαπίδευση

Η «επίγνωση-συνειδητότητα» και ο «διαλογισμός» θα διδάσκονται σε 370 σχολεία στην Αγγλία

Σε μια προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους