εικόνα σωματος

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για θέματα σχετικά με τη θετική εικόνα σώματος

Για να μη γίνει βάρος το «βάρος» σε μια συζήτηση, αποκτήστε τα εργαλεία για να το εξηγήσετε στα παιδιά με τον πιο υγιεινό δυνατό τρόπο

Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να νιώθουν καλά στο σώμα τους

Βάζοντας τις σωστές βάσεις για την αυτοεικόνα αλλά και την εικόνα των άλλων