εικαστικό εργαστήρι

Τα λάθη είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος μάθησης

Εικαστικό Εργαστήρι Λαθών για παιδιά 6-10 ετών από την Αγγελική Μπόζου στον Μάρτη