εγωισμός

Ποιες είναι οι επιδράσεις της εγωκεντρικής ανατροφής στα παιδιά

Το να μεγαλώνουν τα παιδιά με εγωκεντρικούς γονείς μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ψυχική τους υγεία

Κάντε τα παιδιά να γυρίζουν τον κόσμο κι όχι τον κόσμο να γυρίζει γύρω απ’ αυτά

Μαθαίνοντάς τα ότι είναι κομμάτι του κόσμου κι όχι ο κόσμος ολόκληρος ή το κέντρο του κόσμου