είναι σημαντικό και τον χειμώνα να παίζουν τα παιδιά έξω