δύσκολες ερωτήσεις

Μένουμε σπίτι και απαντάμε στα παιδιά με ψυχραιμία, χιούμορ και κατανόηση

Καθώς είναι λογικό τα παιδιά να δυσκολεύονται να καταλάβουν όλο αυτό που συμβαίνει