δυσκολία προσαρμογής

Σχολικές κόντρες

Όχι όμως με τους συμμαθητές αλλά με τον δάσκαλο!