δραστηριότητες που καλλιεργούν την ευφυΐα

Τρόποι που βοηθούν το παιδί να καλλιεργήσει την ευφυΐα του

Γιατί η νοημοσύνη είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της κληρονομικότητας αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν