Δραστηριοτητα 3+Ένα για τον καθένα! 10 καθημερινές ασκήσεις αντιστοίχησης.

Δραστηριοτητα 3+”Ένα για τον καθένα”! 10 καθημερινές ασκήσεις αντιστοίχησης.

Η αντιστοίχηση “ένα προς ένα αντικείμενο” είναι μια σχέση που δημιουργείται απο το ζευγάρωμα των…