διδάσκοντας στα παιδιά την έννοια της συγκατάθεσης

Τα παιδιά δεν χρωστάνε αγκαλιά σε κανέναν

Το πώς θα δείξουν τα παιδιά τρυφερότητα στους άλλους είναι δικό τους δικαίωμα