διαφημιστικό σποτ με ισχυρό μήνυμα

Χριστούγεννα σημαίνει πάνω απ’ όλα μοιράζομαι

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή με τις περισσότερες αφορμές για συζήτηση με τα παιδιά