Διαβάζουμε παρέα

Διαβάζουμε παρέα! Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού

Μεγαλώνουμε διαβάζοντας μαζί

Από μωρά μέχρι… την εφηβεία – μια ωφέλιμη απόλαυση χωρίς όριο ηλικίας

8 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Μέρα Γραμματισμού – Διαβάζουμε παρέα!

Μια μεγάλη γιορτή από το Διαβάζοντας Μεγαλώνω – θα είμαστε εκεί