διαβάζουμε με το παιδί

Αν διαβάζετε ξανά και ξανά το ίδιο βιβλίο στο παιδί σας, έτσι θα το κάνετε λιγότερο βαρετό για εσάς.

Εξάλλου, έχετε σημαντικούς λόγους να συνεχίσετε να υπομένετε –ακόμα και να προσπαθήσετε να απολαύσετε– την επανάληψη.