διάδραση

Μα_μά, μπα_μπά, για_γιά – η επανάληψη της συλλαβής μετράει!

Δεν είναι τυχαίο που τα μωρά μαθαίνουν πρώτα να λένε συγκεκριμένες λέξεις

Ας γνωρίσουμε έναν…διαφορετικό δράκο!

«Ο Δράκος των χρωμάτων» – Μια παράσταση παιχνίδι για μικρά παιδιά όπου η διαφορετικότητα γίνεται ένας ύμνος στη ζωή!