δημόσιος θηλασμός

Με δύναμη από το Βέλγιο – το πρώτο παγκάκι θηλασμού

Που έχει σκοπό να ενθαρρύνει τον θηλασμό και σε εξωτερικούς χώρους