ΔΑΦ

διάγνωση φάσμα αυτισμο
Πώς μια διάγνωση αυτιστικού φάσματος μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί

Αν και οι διαγνωστικές ετικέτες, όπως η ΔΑΦ, μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητικές για τα παιδιά ή τους γονείς τους, μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά χρήσιμες