δίνοντας παράταση στη γονιμότητα

Κρυοσυντήρηση ή κατάψυξη σπέρματος

Δίνοντας παράταση και μεγαλύτερη διάρκεια και στην ανδρική γονιμότητα