γραφη

Πώς η επαφή με τη φύση βελτιώνει σχολικές επιδόσεις και συγκέντρωση

Καθώς έχει αποδειχθεί ότι εξελίσσει τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης

Διευκολύνοντας τους αριστερόχειρες στη γραφή

  Ένα στα δέκα παιδάκια στις μέρες μας είναι αριστερόχειρας Αν και σπάνια το συνειδητοποιούμε, τα…