γραφή και ανάγνωση

Πώς η επαφή με τη φύση βελτιώνει σχολικές επιδόσεις και συγκέντρωση

Καθώς έχει αποδειχθεί ότι εξελίσσει τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης

Το παιχνίδι έξω από το σπίτι βοηθά στη γραφή και το διάβασμα

Καθώς βελτιώνει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γράφουν και να διαβάζουν