γραπτός λόγος

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Μια συνήθεια που θα θέλετε να αρχίσει το παιδί σας!