γουλίτσες

Πότε οι «γουλίτσες» του μωρού πρέπει να μας οδηγήσουν άμεσα στον παιδίατρο;

Συνήθως δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κρύβουν προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος.

Πότε οι «γουλίτσες» του μωρού πρέπει να μας οδηγήσουν άμεσα στον παιδίατρο;

Συνήθως δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κρύβουν προβλήματα του γαστρεντερικού.

Πότε τα γαστρεντερικά προβλήματα του μωρού μας χρήζουν ιατρικής παρέμβασης;

Οι «γουλίτσες» και οι κολικοί είναι αναμενόμενοι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να αναζητήσουμε τη βοήθεια του παιδιάτρου.