γιατί

Απαντώντας με μοντεσοριανό τρόπο στα “γιατί” των παιδιών

Γιατί η περιέργεια πρέπει να ενθαρρύνεται κι οι ερωτήσεις τους να βρίσκουν απάντηση