γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα σε αδέρφια

“Μια σεμνή ήττα” για να δουν όσοι έχουν ή μεγαλώνουν αδέρφια…

Μια βραβευμένη ταινία μικρού μήκους… για μια σχέση μεγάλου μήκους… την αδερφική!