βραβευμένη παιδική ταινία μικρού μήκους

“Μια σεμνή ήττα” για να δουν όσοι έχουν ή μεγαλώνουν αδέρφια…

Μια βραβευμένη ταινία μικρού μήκους… για μια σχέση μεγάλου μήκους… την αδερφική!

“Μια σεμνή ήττα” που πρέπει να δουν όσοι μεγαλώνουν ή μεγάλωσαν με αδέρφια…

Μια βραβευμένη ταινία μικρού μήκους… για μια σχέση μεγάλου μήκους… την αδερφική!