βοήθεια στις δουλειές από τα παιδιά

Οι καλύτεροι βοηθοί του κόσμου

Το να βοηθάνε τα παιδιά στις δουλειές του σπιτιού τα κάνει υπεύθυνα και τους δίνει χαρά!

Γιατί δεν πρέπει να δίνετε χρήματα στο παιδί σας που συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού

Όταν το χαρτζιλίκι χρησιμοποιείται ως κίνητρο, οι αρνητικές συνέπειες ξεπερνούν τα πλεονεκτήματα.