βελτιωση

“Δεν θέλω άλλο διάβασμα σου λέω!”

  Πόσες φορές σας έχει τύχει να προσπαθείτε να πιέσετε το παιδί σας να καθίσει να διαβάσει;<<Όχι,θα...