ασυνόδευτα παιδιά

20 Ιουνίου -Τιμάμε την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων

Διαβάζοντας εξαιρετικά παιδικά βιβλία, γραμμένα με θάρρος και ευαισθησία