αρνητική λεκτική επικοινωνία

Πόσα «όχι», «δεν» και «μη» επιτρέπεται να λέμε τη μέρα σε ένα παιδί;

Όσο πιο θετική λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιούμε τόσο πιο αποτελεσματικά μας ακούει