αποδεχόμενοι τα όχι του άλλου

Το όχι σημαίνει όχι – μιλώντας στα παιδιά για τη συναίνεση

Αν νιώθετε αμηχανία για το πώς να μιλήσετε στο παιδί σας για τη συναίνεση, δείτε μαζί αυτό animation και συζητήστε το