αντιμετώπιση φόβου

Είναι εντάξει να φοβάσαι!

Μιλώντας κι εξηγώντας στα παιδιά το συναίσθημα του φόβου