αντιγραφή

Μαθήματα συμπεριφοράς: Το κακό είναι πάντα πιο εύκολο και αντιγράφεται γρήγορα

Για αυτό οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στο τι παράδειγμα δίνουν

Δάσκαλε πού δίδασκες… η συμπεριφορά των παιδιών ξεκινάει από τους γονείς τους

Ναι, η συνέπεια και το παράδειγμα των γονιών είναι το πιο σημαντικό μάθημα για τα παιδιά!