ανταπόκριση φροντίδας

Οι δεξιότητες που μας κάνουν καλό σύντροφο μας κάνουν και καλό γονέα, ισχυρίζεται η επιστήμη

Ο τρόπος που αγαπάμε και φερόμαστε στις σχέσεις μας αντανακλάται και στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας

Οι δεξιότητες που μας κάνουν καλό σύντροφο μας κάνουν και καλό γονέα, ισχυρίζεται η επιστήμη

Ο τρόπος που αγαπάμε και φερόμαστε στις σχέσεις μας αντανακλάται και στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας