ανευθυνότητα

«Εσύ φταις» «Όχι εσύ φταις»

Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους