ανασκόπηση

3 2 1… μηδέν

Μηδενίζοντας το χρόνο και αλλάζοντας χρονιά!