ανάπτυξη της ακοής του εμβρύου

Τι ακούει το μωρό όσο είναι ακόμα στη μήτρα σας;

Πώς εξελίσσεται η ακοή του μωρού σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης