ανάπτυξη εγκεφάλου

Ακόμα και η σκληρή ανατροφή επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών

Μελέτη αναδεικνύει άλλον έναν σημαντικό λόγο γιατί δεν πρέπει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σκληρές πρακτικές μέριμνας