ανάγκες παιδιού

Πώς να δώσουμε την προσοχή μας σε ένα παιδί όταν μας την ζητάει

Όταν δεν το αγνοούμε, ξέρει ότι είναι ορατό και μαθαίνει να επικοινωνεί τις ανάγκες και τα συναισθήματά του