ακολουθώ τους κανόνες

Μαθαίνοντας στα παιδιά πώς να χάνουν

Η διαχείριση της ήττας πρέπει να ξεκινάει από μικρή ηλικία