αγγίγματα

Ευγενική υπενθύμιση: μην αγγίζετε τα μωρά

Ειδικά την εποχή που καιροφυλακτούν οι ιώσεις

Πάνω απ’ όλα, εξηγήστε στο παιδί σας σε ποιον πρέπει να μιλήσει εάν αισθάνεται ανασφάλεια
Ποιους βασικούς κανόνες «ασφάλειας σώματος» πρέπει να διδάξετε στα παιδιά για να κρατάτε ασφαλή

Πάνω απ’ όλα, εξηγήστε στο παιδί σας σε ποιον πρέπει να μιλήσει εάν αισθάνεται ανασφάλεια