αγάπη στην πράξη

Επειδή η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια κάντε την πράξη!

Καλές οι λέξεις αλλά εξίσου σημαντικές είναι και οι μικρές καθημερινές έμπρακτες αποδείξεις