αγάπη για τον συνάνθρωπο

Παίζω, μεγαλώνω, μαθαίνω να προσφέρω

Πρωτοβουλία εταιρείας παιχνιδιών μάς μαθαίνει να δίνουμε χαρά με ό,τι δεν παίζουμε πια