αίσθημα ευθύνης

«Εγώ φταίω»: ένα σημαντικό μάθημα ανθρωπιάς και ευθύνης

Από τον εκπαιδευτικό της καρδιάς μας School Marius – Μάριο Μάζαρη!

Τα σημαντικά «μαθήματα» που θα δώσουμε αυτές τις μέρες στα παιδιά μας

Και που ελπίζουμε να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίζουν θετικά τη ζωή τους στο μέλλον

Οι καλύτεροι βοηθοί του κόσμου

Το να βοηθάνε τα παιδιά στις δουλειές του σπιτιού τα κάνει υπεύθυνα και τους δίνει χαρά!

«Εσύ φταις» «Όχι εσύ φταις»

Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους

Πώς θα παροτρύνετε το νήπιό σας να συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού

Έτσι, θα εκπαιδεύσετε έναν πολύτιμο μικρό «βοηθό» και, κυρίως, θα το βοηθήσετε να εξελιχθεί σε έναν υπεύθυνο ενήλικα. Αρκεί να ακολουθήσετε τις συμβουλές της ειδικού.