ήρεμο περιβάλλον για τα παιδιά

Πώς θα ελέγξουμε τις εκρήξεις θυμού μας μπροστά στο παιδί;

Δεν έχουν μόνο τα νήπια «tantrums». Συμβαίνει και στους καλύτερους γονείς. Αυτά τα επεισόδια, που συνήθως συμβαίνουν στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας, μπορούν να διδάξουν κάτι χρήσιμο σε όλη την οικογένεια.